Døgn/Drift/Vagttelefon

Telefon: 86 89 21 85
Email: ry@vandvaerk.dk

Ry Vandværk

Ekstraordinær Generalforsamling afholdes torsdag den 19-04-2018 kl 18.00 på Vandværkets kontor, Klostervej 88.

( Fusion mellem Ry og Alken vandvækrker )

Desphenyl-Chloridazon

Der er ikke fundet spor af Deshenyl-Chloridazon

 

Vandets Hårdhed er ca 10

Kontakt os