Døgn/Drift/Vagttelefon

Telefon: 86 89 21 85
Email: ry@vandvaerk.dk

                                                                              Andelsselskabet Ry Vandværk

                                                      Afholder generalforsamling Torsdag den 22-03-2018 på Hotel Ry. Kl 19.30

                                                                                         

 

                                                                 Dagsorden:

                                                                 1. Valg af dirigent.

                                                                 2. Formandens beretning.

                                                                 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

                                                                 4 .Budget for det kommende år fræmlægges.

                                                                 5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

                                                                 6. Valg af statsautoriseret/registreret revisor.

                                                                 7. Behandling af inkomne forslag. ( forslag om evt. fusion mellem Alken Vandværk

                                                                     og Ry Vandværk. )

                                                                 8. Eventuelt.

                                                                 For hver andelshaver kan afgives en`stemme.

                                                                                           Bestyrelsen.