Døgn/Drift/Vagttelefon

Telefon: 86 89 21 85
Email: ry@vandvaerk.dk

Ry Vandværk

Desphenyl-Chloridazon

Der er ikke fundet spor af Deshenyl-Chloridazon og 1.2.4-Triazol

 

Vandets Hårdhed er ca 10

Kontakt os