Døgn/Drift/Vagttelefon

Telefon: 86 89 21 85
Email: ry@vandvaerk.dk

Om vandværket

Ry Vandværk blev grundlagt i 1921.

Det består af to vandværker beliggende på henholdsvis Klostervej og Boeletvej.

Værkerne forsyner ca. 2.000 husstande med 300.000 m3 vand årligt.

Vandværket består af en bestyrelse og tre ansatte:

Bestyrelsesformand: Torben Mogensen

Næstformand: Niels Brinch

Bestyrelses medlemmer:

Ernst Jensen

Stig Knudsen

Anders Thorup

Suppleant:

Jens Buhl

Kasserer: Knud N. Rasmussen

Driftassistent: Jesper Ø. Boving

Driftsleder: Niels Chr. Hansen

 VEDTÆGTER