RY VANDVÆRK

VANDETS HÅRDHED ER CA 10

Den årlige måleraflæsning vil blive foretaget den 01-12-2021

Andelsselskabet Ry Vandværk

Afholder ordinær generalforsamling torsdag den 3. juni kl. 19.30 på Hotel Ry.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
  4. Budget for det kommende år fremlægges.
  5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
  6. Valg af statsautoriseret/registeret revisor.
  7. Behandling af indkomne forslag.
  8. Eventuelt

For hver andelshaver kan afgives en stemme.

Bestyrelsen

Gældende Corona regler for Hotel/restaurant skal overholdes.

KONTAKT OS

Læs mere