Generalforsamling

Generalforsamling 2022

Andelsselskabet Ry Vandværk

Afholder generalforsamling

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4 .Budget for det kommende år fræmlægges.

5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

6. Valg af statsautoriseret/registreret revisor.

7. Eventuelt.

For hver andelshaver kan afgives en`stemme.

Bestyrelsen.