Kontakt

Kontortid

Mandage mellem kl. 15.00 og 17.00 på telefon 86 89 21 85

Kasserer: Knud N. Rasmussen

Cvr: 23286114

Pengeinstitut: Sparekassen Kronjylland Reg: 6129- Kontonr: 9040332704

Email: ry@vandvaerk.dk

Bestyrelsesformand: Ernst Jensen

Driftassistent: Jesper Ø. Boving

Driftsleder: Niels Chr. Hansen

Telefon 86 89 21 85 (Døgn/Drift/Vagttelefon)