OM VANDVÆRKET

Ry Vandværk blev grundlagt i 1921.

Det består af tre vandværker beliggende på henholdsvis Klostervej og Boeletvej samt Alken vandværk

Værkerne forsyner ca. 2.500 husstande med 300.000 m3 vand årligt.

Vandværket består af en bestyrelse og tre ansatte:

Bestyrelsesformand: Ernst Jensen

Næstformand: Niels Brinch

Bestyrelses medlemmer:

Poul Kristian Mouritsen

Jørgen Lindbjerg

Anders Thorup

Suppleant:

Kim Hendriksen

Kasserer: Knud N. Rasmussen

Driftassistent: Jesper Ø. Boving

Driftsleder: Niels Chr. Hansen

 VEDTÆGTER