Persondatapolitik for Ry Vandværk

Introduktion
For at kunne levere vandforsyning er der vigtige personoplysninger, vi har behov for at behandle. Vores persondatapolitik er ment som en hjælp til at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi anvender dem til. Dette er vigtige oplysninger, så vi håber, at du vil tage dig tid til at læse dem.
Skulle du have spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at henvende dig til vores persondataansvarlige:

Kontaktoplysninger på persondataansvarlig
86892185. kontor@vandvaerk

Dataansvarlig
Ry Vandværk, Klostervej 88, 86802.Ry (CVR-nummer 23286114)
Vores behandling af dine personoplysninger
Vi behandler personoplysninger, som du eller en anden part, eksempelvis ejendomsmægler eller udlejer, har udleveret til os i forbindelse med din tilflytning til vores forsyningsområde. Endvidere behandler vi løbende oplysninger om dit forbrug af vand.
Disse personoplysninger behandler vi for at kunne leve op til vores kontraktlige forpligtelser overfor dig i forbindelse med afregning af forbrug samt vores forpligtelser i forbindelse med gældende lov.
Uden disse oplysninger vil vi ikke kunne forsyne dig med vand.
Typisk drejer det sig om disse personoplysninger:
• Navn, adresse, telefon, e-mail.
• Målernumre, forbrugernummer (kundenummer).
• Forbrugsdata der kan henføres til en person / husstand.

Tidsfrister for sletning/opbevaring
Vi tilsigter at slette (eller anonymisere) personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans eksempelvis efter dit kundeforhold ophører hos os, dog opbevarer vi dem yderligere i minimum 5 år + indeværende årsregnskab af hensyn til bogføringsloven.
Ofte opbevarer vi dine forbrugsoplysninger i længere af hensyn til statistiske formål, eksempelvis i forbindelse produktionsplanlægning.

Dine rettigheder efter persondataforordningen
I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du adskillige rettigheder:
• Retten til at modtage oplysning om hvordan vi behandler dine personoplysninger (oplysningspligt).
• Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.
• Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.
• Retten til at få dine personoplysninger slettet.
• Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.
• Retten til at gøre indsigelse mod automatiske, individuelle afgørelser, herunder profilering.
• Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet).

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til vores persondataansvarlige.
Vi kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller noget som vil være ekstremt upraktisk (f.eks. anmodninger om oplysninger, der findes som sikkerhedskopier).
Hvis vi kan rette oplysninger, gør vi naturligvis dette gratis, med mindre det kræver en uforholdsmæssig stor indsats. Vi bestræber os på at vedligeholde vores tjenester på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig ødelæggelse. Når vi sletter dine personoplysninger fra vores tjenester, er det derfor muligt, at vi ikke altid kan slette tilhørende kopier fra vores arkivservere med det samme, og det er ikke sikkert, at oplysningerne fjernes fra vores sikkerhedskopisystemer før opbevaringsfristen udløber.
Du har til hver en tid retten til at klage til Datatilsynet (https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/

Oplysninger, som vi videregiver
1) Med dit samtykke.
Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner, hvis vi har dit samtykke. Vi kræver aktivt tilvalg af videregivelse af alle personoplysninger.
Dette kan eksempelvis være når du tilmelder dig betaling via PBS eller når du skal sælge din bolig og vi fra din ejendomsmægler modtager en anmodning om oplysning af dit historiske forbrug til brug for salgsopstillingen.

2) Til ekstern databehandling.
Vi videregiver (”overlader”) personlige oplysninger til vores samarbejdspartnere eller andre betroede virksomheder eller personer, der behandler dem for os baseret på vores instrukser og i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og andre gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed, eksempelvis vores databehandleraftale.

3) Af juridiske årsager.
Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner, hvis vi i god tro mener, at adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysningerne er nødvendige for at:
a. Overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder.
b. Håndhæve gældende servicevilkår, herunder undersøgelse af potentielle overtrædelser.
c. Registrere, forhindre eller på anden måde beskytte mod problemer med bedrageri, sikkerhed eller tekniske problemer.
d. Skadesfriholde os, vores forbrugere eller offentlighedens rettigheder, ejendom eller sikkerhed, sådan som det kræves eller tillades i henhold til lovgivningen.
Vi kan dele oplysninger, der ikke identificerer personer, med offentligheden og vores partnere. Vi kan f.eks. dele oplysninger med offentligheden for at vise generelle tendenser om, hvordan vores forbrugeres forbrug fordeler sig.

Informationssikkerhed
Vi arbejder hårdt for at beskytte vores drift og vores forbrugere mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller destruktion af personoplysninger, som vi lagrer.
Derfor har vi implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger generelt:

• Antivirus på alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
• Backup af alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
• Anvendelse af branchetypiske it-systemer til behandlingsaktiviteterne.
• Adgangsbegrænsning til personoplysninger, så der kun gives adgang, hvor det er nødvendigt.
• Databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på vandværkets vegne.
• Tavshedserklæringer med personale, der har behov for at behandle personoplysninger.
• Vejledning i sikker behandling af personoplysninger og informationsaktiver for personale med adgang til informationssystemer.
• Gennemførelse af ovenstående risikovurdering og dokumentation af alle systemer der behandler personoplysninger for at sikre et oplyst grundlag for sikkerhedsniveauet for persondatabehandlingen i vandværket.

Overholdelse og samarbejde med tilsynsmyndigheder
Vi gennemgår regelmæssigt, at vi overholder vores egen persondatapolitik. Vi overholder også adskillige selvregulerende sikkerhedspolitikker. Når vi modtager formelle skriftlige klager, kontakter vi afsenderen for at følge op på klagen. Vi samarbejder med de relevante myndigheder, f.eks. Datatilsynet, om at løse klager om overførsel af personoplysninger, som vi ikke kan løse direkte med vores brugere.
Ændringer
Vores privatlivspolitik kan ændres fra tid til anden. Eventuelle ændringer af denne privatlivspolitik angives på denne side, og hvis der sker væsentlige ændringer, vil vi gøre opmærksom på dem på en mere iøjnefaldende måde (for visse tjenester oplyser vi bl.a. om ændringer via e-mail).

Revisionshistorik
Version Note Dato Redigeret af
V0.9 Første udkast til skabelon 13. marts 2017 Tor Valstrøm
V0.91 Revideret skabelon 29. maj 2019 Tor Valstrøm
V1.00 Skabelon tilrettet Ry Vandværk 25. august 2021 Niels Hansen